Værdigrundlag

Værdier

Vores værdigrundlag og menneskesyn tager udgangspunkt i Det Humanistiske Menneskesyn

Et hvert menneske har uendelig værdi, blot fordi det er til.

Værdier

Vores værdigrundlag og menneskesyn tager udgangspunkt i Det Humanistiske Menneskesyn  Et hvert menneske har uendelig værdi, blot fordi det er til.

Nøgleordene for de værdier vi ønsker at efterleve er:

 • Anerkendelse
 • Ligeværdighed
 • Rummelighed
 • Respekt
 • Empati

 

Mission

Det er Fonden Familiekollektivet Nøddebo´s mission at skabe de bedste forudsætninger for, at den enkelte beboer på Nøddebo kan begynde at komme sig, og udvikle sig i retning af større selvstændighed.

Disse forudsætninger skabes bl.a. gennem

 • nære relationer
 • trygge rammer
 • rummelighed
 • struktur

 

Det gode liv

På Nøddebo ønsker vi at leve Det Gode Liv. Vores forståelse af Det Gode Liv er:

 • At det enkelte menneske deltager i livet og fællesskabet med de forudsætninger man har. 
 • At det enkelte menneske giver og modtager kærlighed.
 • At det enkelte menneske mærker, at der er brug for det.
 • At det enkelte menneske oplever at kunne bidrage til og skabe mening med tilværelsen.

Vi samtaler løbende, både beboere og personaler, hvordan vi ønsker at have det med hinanden, og hvordan vi sammen kan leve Det Gode Liv.

Vi tror på at Det Gode Liv er en forudsætning for at vi kan nå vores mål:  At beboere på Fonden Familiekollektivet Nøddebo lever Det Gode liv og begynder at komme sig og udvikle sig i retning af større selvstændighed, der sigter mod en mere selvstændig boform.

Vi ønsker sammen med beboeren at tage udgangspunkt i det enkelte menneske som en helhed.

Vi betragter Nøddebo som beboerens hjem, hvor personalet er der til at støtte og vejlede så både den enkelte beboer og fællesskabet trives.

Vi vil meget gerne høre fra dig

Kontakt os!

Et empatisk og anerkendende menneskesyn, kan udvikle sig til en respektfuld, rummelig og ligeværdig relation.

+45 7446 1607
Kirkepold 5, 6400 Sønderborg