Målgruppe

Fonden Familiekollektivet Nøddebo skaber en tryg og udviklende ramme for voksne mennesker med sindslidelse. Det kan f.eks. være skizofreni eller personlighedsforstyrrelse. Mange har tillige andre udfordringer, det være sig f.eks. misbrugsbaggrund, nedsatte kognitive evner mm.

For at understøtte afholdenheden hos de beboere, der aktivt har fravalgt at leve i misbrug, hvad enten det er stoffer eller alkohol, har vi valgt, at vi ikke modtager aktive misbrugere. 

Vi er godkendt til to forskellige typer ophold.

§107 – et midlertidigt ophold.

§108 – et længerevarende ophold.

Aldersgruppen spænder fra 18 år og opefter.

Der er plads til 7 beboere. Vi modtager beboere fra hele landet.

Hvordan kommer man i betragtning til en plads på Nøddebo?

Alle, der er interesserede, kan rette henvendelse til Nøddebo, for at høre mere om hvem vi er og evt. aftale et besøg.

§107: Det er alene den kommunale sagsbehandler fra hjemkommunen for en evt. kommende beboer, der tager stilling til om en ledig plads på Fonden Familiekollektivet Nøddebo skal tilbydes.

§108: Er man bevilliget denne type ophold er der en frit-valgs-ordning, der betyder at man også selv kan ansøge om en ledig plads. Beboerens hjemkommune skal derefter godkende opholdet ud fra kriterier om støttebehov og økonomi.

Vi vil meget gerne høre fra dig

Kontakt os!

Et empatisk og anerkendende menneskesyn, kan udvikle sig til en respektfuld, rummelig og ligeværdig relation.

+45 7446 1607
Kirkepold 5, 6400 Sønderborg