Metoder

Relationsarbejde

Relationsarbejdet er på Fonden Familiekollektivet Nøddebo den grundlæggende metode til at opnå de målsætninger der er for den enkelte beboer. Når vi sammen lever det gode liv, arbejder vi bevidst på at skabe og udvikle nære relationer mellem beboere og personale.  Vi tror på at det er i den nære relation, at vi har mulighed for at påvirke og hjælpe hinanden med at udvikle os som mennesker. 

En del af relationsarbejdet er kontaktpersonsordningen. Alle beboere får tildelt et kontaktpersonsteam bestående af 2 personaler. Kontaktpersonerne er ansvarlig for sammen med beboeren at udarbejde livshistorie, funktionsudredning og handleplan, samt at følge op på dette. Kontaktpersonerne er også ansvarlig for at udvikle og bevare den nære relation til beboeren. Samtidig ønsker vi at gode, nære relationer opstår og udvikles mellem alle personaler og beboere.

Øvrige metoder ses som den brede vifte af muligheder der kan vælges til og fra ud fra beboerens individuelle muligheder for at nå sine mål.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi handler om at blive klogere på tanke- og handlemønstre, der skaber problemer i den enkeltes liv, og finde nye, alternative måder at tænke og handle på, der kan løse problemerne.

Kognitiv terapi er effektivt til at behandle f.eks. angst eller tvangshandlinger/ritualer.

Psykoedukation

Psykoedukation, eller sygdomslære, handler om at lære mere om sin egen sygdom. Det hjælper den enkelte med at forstå de symptomer, de oplever hos sig selv, og giver grobund for forståelse for den behandling, der er nødvendig.

Motiverende samtale

Motiverende samtale er en samtaleteknik, der går ud på at støtte og hjælpe den enkelte til at finde svar og motivation til udvikling/forandring i sig selv.

Samtalen bruges særligt når den enkelte skal sætte mål op for sig selv, samt til at finde/genfinde indre motivation til at arbejde med at nå målene.

Jeg-støttede samtale

Jeg-støttende samtale, er en samtaleteknik personalet anvender til at støtte og hjælpe den enkelte med at udtrykke sig og sætte ord på sine følelser mm.

Samtalen bruges særligt i situationer hvor den enkelte har det svært – det kan f.eks. være pga. angst eller frustrationer.

NADA

NADA er en type øreakupunktur, hvor der sættes 5 nåle i hvert øre.

NADA virker på:

Angst
søvnløshed
fysisk uro
psykisk uro
irritabilitet/aggression
Manglende initiativ/energi
stoftrang
abstinenser

Den bedste effekt af NADA får man, hvis man får flere behandlinger over en periode (7 uger med 3 behandlinger om ugen). Man kan også bruge NADA i akutte situationer, hvor det er den beroligende effekt der er brug for f.eks. ift. angst eller aggression.

NADA er et tilbud til alle, da alle kan have gavnlig effekt heraf. Og der er ingen kendte bivirkninger ved behandlingen.

 

Vi vil meget gerne høre fra dig

Kontakt os!

Et empatisk og anerkendende menneskesyn, kan udvikle sig til en respektfuld, rummelig og ligeværdig relation.

+45 7446 1607
Kirkepold 5, 6400 Sønderborg